top of page
השירותים שלנו

It is never too late to dream 

ניהול פרויקטי יישום מערכות

מנהלי מערכות המידע מתמודדים ללא הרף עם הקושי לתת מענה לצרכי הארגון בסביבה עסקית משתנה ובמסגרת תקציבית מוגבלת. גוף מערכות המידע ואנשיו עמוס לעייפה במטלות התחזוקה השוטפת בנוסף לאתגרים הפרויקטלים התכופים. חברת that's IT מספקת שירות מיקור חוץ לניהול פרויקטים עבור הלקוח. במסגרת זו אנו ניצבים לצד יחידת ה- IT ופועלים עבור הלקוח ומטעמו בניהול הפרויקט.

ניהול עלייה לאוויר

שלב העלייה לאוויר- השלב בו מתנתקים מהמערכת הישנה ועוברים למערכת החדשה, הנו שלב קריטי ביותר בפרויקטי מיחשוב בכלל וביישום מערכות ERP בפרט. אבן דרך זו טומנת בחובה סיכונים משמעותיים לארגון. סיכונים שאם אינם מנוהלים כהלכה עלולים לגרום לנזקים עסקיים ותפעוליים כבדים.

מטרת השירות היא לנהל את העברת הפעילות הפרויקטלית למערכת ה- ERP החדשה ,תוך השבתה מינימלית של הפעילות העסקית של ארגונכם והבטחת הרציפות העסקית בתקופה זו. כמו כן, יצירת מנגנוני תמיכה בפעילות החדשה אשר תבטיח חזרה לפעילות עסקית לפחות כפי שהייתה לפני המעבר בין המערכות.

ניהול וביצוע בדיקות פונקציונליות

אחד הסיכונים המשמעותיים ביותר ביישום מערכת ERP חדשה בפרט ובמעבר בין מערכות בכלל טמון בהסבת הנתונים ממערכת המקור למערכת היעד. לרוב, הסבות הנתונים מתבצעות בין מערכות ופלטפורמות בעלות מבני נתונים שונה,  כאשר לוגיקת ההסבה מורכבת , וההסבה מתבצעת דרך מספר תחנות מעבר.

חברת that's IT מתמחה בפיתוח וביצוע הסבת נתונים אוטומטיות, ממגוון מערכות מקור ובסיסי נתונים למגוון מערכות יעד.

ביצוע הסבות נתונים

יותר ויותר ארגונים מכירים היום בחשיבות ביצוע בדיקות מערכת כתנאי להעברה מפיתוח לייצור. ההשקעה בתשתיות אבטחת איכות לא רק שמחזירה את עצמה במהירות וחוסכת כסף, היא אף בעלת ערכי מוסף נוספים כגון שביעות רצון לקוחות ועובדים, ניצול יעיל יותר של משאבי הפרויקט - ובסופו של דבר מהווה גורם מפתח בהצלחת הפרויקט ועמידה ביעדיו.

לחברת that's IT ניסיון נצבר משמעותי ומוכח בניהול בדיקות משתמשים, ביצוע בדיקות קבלה וביצוע בדיקות מסירה- בהתאם לצורכי לקוחותיה

מטרת הפעילות המוצעת היא, לספק בדיקות שלמות ואיכות הנתונים המוסבים ממערכת המקור למערכת היעד (End to End). הפתרון מיושם באמצעות מתודולוגיה ומוצר ייעודי אשר פותחו על ידינו לבדיקה אוטומטית, מלאה,של כל האוכלוסייה על כל השדות בכל ישות וישות.

תוצרי התהליך מספקים תוצאות מפורטות לתחקור התקלות ע"י צוות היישום (צוות גזירה/טיוב/טעינה )מחד, ותמונת איכות ושלמות למנהלים לצורך קבלת החלטות ואישור ההסבות מאידך.

שירות ייחודי זה מבטיח קיצור משמעותי במשך ומספר סבבי התרגול, כמו גם משך השבתת המערכת בתקופת העלייה לאוויר.

בדיקת אוטומטית של נתונים מוסבים 

bottom of page